DRY NEEDLING

Wat is Dry Needling?

Dry Needling is een techniek waarbij we myofasciale pijn zeer snel en effectief kunnen behandelen door middel van een droge naald (geen holle injectienaald). Met deze naald gaan we zeer lokaal de triggerpoint aanprikken die de pijn veroorzaakt. Deze pijn kan heel lokaal zijn, maar kan soms op een heel andere plaats dan het triggerpoint zelf worden waargenomen. Door het contact van de naald met dit triggerpoint ontstaat er een soort van fysiologische reactie in je spier, waarna je spier zich opnieuw kan gaan ontspannen.
Wanneer deze triggerpoints langdurig aanwezig blijven kunnen ze een negatief effect op de spier en de functie ervan hebben. Met Dry Needling kan je deze triggerpointen vrij snel deactiveren zodat de pijn verdwijnt. Belangrijk is wel om te weten hoe deze triggerpoints zijn ontstaan zodat ook de oorzaak behandeld kan worden. Zo niet, dan is de kans groot dat deze triggerpoints binnenkort weer geactiveerd worden.

Wat is het verschil tussen Dry Needling en Accupunctuur?

Bij beide technieken worden ongeveer dezelfde naalden gebruikt, alleen is het gebruik heel anders. Met accupunctuur richt men zich op energiebanen in het lichaam om zo de energiestroom weer te herstellen. Bij Dry Needling richten wij ons direct op trigerpoints in de betreffende spieren of spiergroepen. Dit is een behandelmethode die volledig wetenschappelijk is onderbouwd.

Wat is myofasciale pijn?

Dit is pijn die ontstaat door een dysfunctie in de spier, deze wordt gekenmerkt door een karakteristieke pijn die vaak gepaard gaat met uitstralende pijn in andere gebieden. De pijn kan op meerdere plaatsen gevoeld worden, maar vaak niet op de plaats die de klachten veroorzaakt. Bijvoorbeeld hoofdpijnklachten kunnen voortkomen uit trigerpoints in de spieren in de nek/schouder regio.

Hoe krijg je een myofasciaal probleem in de spier?

Dit kan te maken hebben met de houding, waardoor spieren bijvoorbeeld continue in een verlengde toestand zitten en daardoor niet optimaal kunnen functioneren.
Verkeerd trainen kan ook een aanleiding zijn voor het ontstaan van myofasciale pijn. Myofasciale pijn en triggerpoints kunnen ook secundair ontstaan als gevolg van een ander probleem bijv. na het verstuiken van je enkel of in combinatie met een tendinopathie (peesontsteking). Deze blessures vragen een eigen aanpak maar Dry Needling zou hierbij wel kunnen helpen om triggerpunten in de omliggende spieren te deactiveren.