MEDICAL TAPING

Wat is Medical Taping?

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen.
De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.

Hoe werkt medical taping?

Medical Taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteund het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

Medical Taping kan ingezet worden bij:

  • (Na)behandeling van blessures
  • Activeren van slappe spieren en het reduceren van gespannen spieren
  • Overbelasting van spieren en gewrichten (zoals RSI, tennis- of golfarm)
  • Verbetering van de bewegelijkheid
  • Reduceren van ontstekingen
  • Verbetering afname oedeem en hematomen
  • Correctie van de lichaamshouding of standsverandering van een gewricht
  • Bestrijding van (spannings) hoofdpijn en zenuwpijn
  • Allergische klachten als gevolg van hooikoort