REVALIDATIE

Revalidatie

Mensen die moeten herstellen van blessures, een ongeval, een operatie of een opgedane aandoening hebben recht op een zo goed mogelijke zorg en begeleiding. Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is zo snel mogelijk weer pijnvrij en optimaal te bewegen. In ieder geval voor zover de huidige gezondheid dit toelaat. Dat vergt soms intensieve revalidatie en altijd zorgvuldige begeleiding. Revalidatie streeft ernaar om zo snel en zo goed mogelijk weer deel te kunnen nemen in de maatschappij en zover de gezondheidstoestand het toelaat op een niveau dat voor de patiënt wenselijk of acceptabel is.

FysioFit Zaandam kan u helpen op het gebied van revalidatie na bijvoorbeeld een (kijk)operatie, na het krijgen van een knie of heup prothese of bij uw herstel na een trauma bijv. als gevolg van een auto of sport ongeval. Wij kijken samen met u welke doelen u wilt behalen en stellen zo het behandelplan op. Dit kan bestaan uit alleen Oefentherapie, maar meestal word er ook gebruikt gemaakt van manuele handelingen, Dry Needling en Medical Taping. Er word alles aan gedaan om uw revalidatie zo goed en spoedig mogelijk te laten verlopen.